Kardiyoloji

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bölümümüzde teknolojik ekipmanlar ile hızlı tanı sağlanmaktadır. Farklı ihtisas dallarının da üzerinde çalıştığı hastalıklarla da kardiyoloji bölümü ilgilenir. (Endokrinoloji ve Nefroloji dallarının da üzerinde çalıştığı yüksek tansiyon ve farklı hastalıkların etkisi ile beliren kalp yetmezliği, kalp kapak hastalıkları gibi)

Kardiyoloji’de tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar

  • Hipertansiyon
  • Aterosklerotik Kalp Hastalıkları
  • Aritmiler (Kalp Ritmi Bozuklukları)
  • Doğuştan Gelen Kalp Hastalıkları

Kardiyoloji bölümümüzde kullanılan tanı ekipmanları

  • Ekokardiyografi
  • Elektrokardiyografi (EKG)
  • Eforlu EKG
  • Holter Monitörü

Tanı

  • Koroner anjiyografi
  • Kanda bulunan kalp enzimlerinin seviyeleri